Πρόσβαση σε πόρους του HEAL-Link μέσω SSO (ιδρυματικού λογαριασμού)

Επί του παρόντος, οι ακόλουθοι εκδότες/πάροχοι υποστηρίζουν την πρόσβαση μέσω SSO.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Δεν απαιτείται να βρίσκεστε στο δίκτυο του NOA, ούτε να έχετε σύνδεση μέσω VPN.

National Observatory Athens
You can access this resource via your organization's single-sign on service. Click the button below to start...

πατάμε: Login